Boende under längre period:

Förfrågningar om platstillgång skall ske via info@aspencamping.se OBS! Alla priser nedan skall betalas i förskott!

Säsongsplats: 1/5-30/9

  • SEK 10000
  • El för 1500 kr inkluderat, därutöver 2 kr pr kWh. Vi monterar mätare.
  • Tillträde 1/5-31/5 därefter gäller månadsboende.
  • Dusch 1,50 kr pr minut
  • Önskas någon speciell plats skall intresseanmälan vara oss tillhanda före 1 mars.

Säsongsplats dubbelstorlek (finns ett fåtal):

  • 1/5-30/9
  • SEK 12000
  • El för 1500 kr inkluderat, därutöver 2 kr pr kWh. Vi monterar mätare.
  • Övrigt gäller enligt säsongsplats ovan.

Månadsboende:

SEK 4250 inkl el, ej juli. Om juli eller del av juli ingår skall 2 månaders förskott erläggas samt högsäsongstillägg med SEK 50 för varje dag i juli månad.

Uppställning av tom vagn utan el (1/5-30/9)

SEK 3000 , 1 vecka: SEK 400 (ej juli, då kan vi inte ta emot tomma vagnar).

Vintercamping (begränsat antal platser) 1/10-30/4:

3250 kr+1000 kr à conto (el) = SEK 4250 / mån i förskott (Avräkning mot elmätare sker vid avflyttning eller den 30/4).

Uppställning av tom vagn vinter utan el:

400 kr /månad.